Insect.bg

Insect.bg – ExoControl е фирма специализирана в дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  Предлаганите от нас услуги и препарати са съобразени с всички национални и европейски изисквания и норми. Използваните от нас формолировки са възможно наи-безвредни за хората, животните и околната среда.

  • CLIENT ExoControl / Insect.bg
  • YEAR 2015
  • WE DID Уебсайт
  • PARTNERS AWEX
  • CATEGORY